SUN-YI ENTERPRISE Co.,Ltd

Address: No.37-23, GangZiwei Village, Anding Towmship, Tainan County 74559,Taiwan(R.O.C).
E-mail: tesoki.cheng@msa.hinet.net                   WebSite:http://www.sunyi-motor.com.tw
TEL:+886-6-5976666 FAX: +886-6-5976879